Sập gụ trúc

30.000.000 đ

Kích thước : 1m8 x 2m2 và 1m6 x 2m
Kích thước : 1m8x2m2  * cao 60 cm  , GIÁ 30TR VND
Kích thước : 1m6x2m  * cao 60 cm   , GIÁ 27TR VND

sập gụ trúc